VGRADNJA MERILNIKOV

V večstanovanjskih in poslovnih objektih nudimo in izvajamo vgradnjo različnih merilnikov:
– merilniki porabe ogrevanja (kalorimetri)
– delilnik stroškov ogrevanja
– vodomeri

Merilniki porabe ogrevanja
Vgradnja merilnikov porabe ogrevanja se izvede v objektih, kjer etažni lastniki še nimajo vgrajenih merinikov (prva vgradnja merilnikov) in v objektih, kjer imajo merilnike že vgrajene in jih je potrebno zamenjati zaradi pretečenega roka veljavnosti (5 let).

Delilniki stroškov ogrevanja
Vgradnja delilnikov stroškov ogrevanja se izvede v objektih, kjer etažni lastniki še nimajo vgrajenih delilnikov (prva vgradnja delilnikov) in v objektih, kjer imajo delilnike že vgrajene in jih je potrebno zamenjati zaradi pretečene življenjske dobe naprave/baterije (10 let). Poleg vgradenj delilnikov izvajamo tudi premontaže delilnikov, ko uporabiki zamenjajo radiatorje.

Vodomeri
Vgradnja vodomerov se izvede v objektih, kjer etažni lastniki še nimajo vgrajenih merinikov (prva vgradnja vodomerov) in v objektih, kjer imajo vodomere že vgrajene in jih je potrebno zamenjati zaradi pretečenega roka veljavnosti (5 let).