SISTEMI ODČITAVANJA

Odčitavanje merilnikov ogrevanja, delilnikov in vodomerov izvajamo ročno ali daljinsko walk-by ali preko centralnih enot (radijsko in M-BUS).

Daljinsko odčitavanje merilnikov (kalorimetri, delilniki in vodomeri) s sistemom Walk-by se v objektih izvaja radijsko brez vstopa v stanovanja. Walk-by set sprejema podatke z merilnikov in jih posreduje programu, ki je nameščen na prenosnem računalniku/tablici.

Daljinsko odčitavanje merilnikov (kalorimetri, delilniki in vodomeri) preko radijskih centralnih enot se v objektih izvaja brez vstopa v stanovanja. Centralna enota je nameščena v objektu, kjer sprejema podatke z merilnikov in jih samodejno posreduje v sistem za izvedbo razdelitev stroškov.

Daljinsko odčitavanje merilnikov (kalorimetri in vodomeri) preko sistema M-BUS centralnih enot se izvaja v objektih kjer je izvedeno ožičenje merilnikov. Odčitavanje se izvaja brez vstopa v stanovanja.

Odčitavanje Walk-by

Odčitavanje Walk-by

Odčitavanje s centralo

Odčitavanje s centralo