ODČITAVANJE MERILNIKOV

V večstanovanjskih in poslovnih objektih nudimo in izvajamo več vrst odčitavanja merilnikov:
– ročno odčitavanje
– walk by odčitavanje
– odčitavanje central AMR
– odčitavanje central M-BUS

Ročno odčitavanje
V objektih, kjer imajo etažni lastniki merilnike ogrevanja in vodomere vgrajene na hodnikih in vstop v stanovanje ni potreben, zagotavljamo mesečno odčitavanje naprav.

Walk By odčitavanje
Walk by odčitavanje je način daljinskega odčitavanja (brez vstopa v stanovanje) in ne zahteva dodatne vgradnje centralnih enot. Odčitovalec ima za potrebe odčitavanja s seboj sprejemnik, s katerim daljinsko odčitava naprave (delilniki, kalorimetri, vodomeri).

Odčitavanje central AMR
AMR odčitavanje je način daljinskega odčitavanja (brez vstopa v stanovanje), ki zahteva vgradnjo centralnih enot v objektu. Število centralnih enot, ki jih je potrebno vgraditi v posamezen objekt je odvisno od velikosti objekta (op. potrebna izmera jakosti signala).

Odčitavanje central M-BUS
M-BUS odčitavanje je način daljinskega odčitavanja (brez vstopa v stanovanje), ki zahteva vgradnjo (navadno) ene centralne enote v objektu, preko katere se odčitavajo merilniki. Za zagotovitev M-BUS odčitavanja pa je potrebno zagotoviti pokablitev (oz. ožičenje) od merilnikov (vodomerov, kalorimetrov) do centralne enote.