DELILNIKI STROŠKOV OGREVANJA

Beleženje porabe ogrevanja v objektih z več vertikalnimi vodi je omogočeno s pomočjo vgradnje delilnikov strošov ogrevanja. Na posamezen radiator v stanovanju/poslovnem prostoru se vgradi delilnik, ki beleži porabo ogrevanja.

Delilniki stroškov ogrevanja so dobavljivi za daljinsko ali ročno odčitavanje. Daljinsko odčitavanje je možno preko sistema walk-by ali centralnih enot (AMR, GSM, ftp).

Delilnike pred samo montažo programiramo glede na velikost, tip in moč radiatorja, kar omogoča realen prikaz porabe posamezne naprave. Uporabniki/etažni lastniki lahko tako na zaslonu delilnika odčitajo svojo dejansko porabo, saj vrednosti porab ni več potrebno preračunavati in so primerljive s porabo na ostalih delilnikih v objektu.

Elektronski delilnik Engelmann

Elektronski delilnik Engelmann

Elektronski delilnik Siemens