IZRAČUN KOREKCIJSKIH FAKTORJEV

Za objekte, kjer izdelujemo delitve porabe ogrevanja pripravimo izračun korekcijskih faktorjev lege stanovanj.

Omenjeni izračun korekcijskih faktorjev je skladen s Pravilnikom (UL RS 61/2016), ki določa, da je v objektih potrebno upoštevati korekcijo lege stanovanj za določitev porabe ogrevanja.

Stanovanja v objektu imajo namreč različne lege (zg. etaže, sp. etaže, vogalna stanovanja…) in zato porabljajo različno količino ogrevanja za doseganje prbl. enakih bivalnih pogojev.